Home
Vakantierooster

Vakantierooster


Vakantierooster 2019-2020

Groepen 1 t/m 4

extra dag  vrijdag 13 september 2019
herfstvakantie  maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
extra dag  vrijdag 8 november 2019
kerstvakantie  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
extra dag  vrijdag 17 januari 2020
krokusvakantie  donderdag 20 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
extra dag  vrijdag 13 maart 2020
paasvakantie  donderdag 9 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
oranjevakantie  maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart  donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
pinkstervakantie  maandag 1 juni 2020
extra dagen  maandag 8 juni 2020 t/m vrijdag 12 juni 2020
zomervakantie  maandag 20 juli 2020 t/m maandag 31 augustus 2020

Groepen 5 t/m 8

herfstvakantie  maandag 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
kerstvakantie  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
krokusvakantie  donderdag 20 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
paasvakantie  donderdag 9 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
oranjevakantie  maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart  donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
pinkstervakantie  maandag 1 juni 2020
Zomervakantie  maandag 20 juli 2020 t/m maandag 31 augustus 2020