Home
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster 2021 – 2022

Groepen 1 t/m 4

extra dag vrijdag 10 september 2021
herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
extra dag vrijdag 5 november 2021
kerstvakantiemaandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
extra dagvrijdag 14 januari 2022
extra dagvrijdag 11 februari 2022
krokusvakantievrijdag 25 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
extra dagvrijdag 18 maart 2022
paasvakantiedonderdag 14 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
oranjevakantiemaandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
dagen rond hemelvaartdonderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
pinkstervakantiemaandag 6 juni 2022 t/m vrijdag 10 juni 2022
zomervakantiemaandag 11 juli 2022 t/m maandag 22 augustus 2022

Groepen 5 t/m 8

herfstvakantiemaandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
kerstvakantiemaandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
krokusvakantievrijdag 25 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
paasvakantiedonderdag 14 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
oranjevakantiemaandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
dagen rond hemelvaartdonderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
pinkstervakantiemaandag 6 juni 2022
Zomervakantiemaandag 11 juli 2022 t/m maandag 22 augustus 2022