Home
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster 2020 – 2021

Groepen 1 t/m 4

extra dag vrijdag 11 september 2020
herfstvakantie maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
extra dag vrijdag 6 november 2020
kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
extra dag vrijdag 15 januari 2021
krokusvakantie vrijdag 19 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
paasvakantie donderdag 1 april 2021 t/m maandag 5 april 2021
oranjevakantie dinsdag 27 april 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
pinkstervakantie maandag 24 mei 2021
extra dagen maandag 7 juni 2021 t/m vrijdag 11 juni 2021
zomervakantie maandag 19 juli 2021 t/m maandag 30 augustus 2021

Groepen 5 t/m 8

herfstvakantiemaandag 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
kerstvakantiemaandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
krokusvakantievrijdag 19 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
paasvakantiedonderdag 1 april 2021 t/m maandag 5 april 2021
oranjevakantiedinsdag 27 april 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
pinkstervakantiemaandag 24 mei 2021
Zomervakantiemaandag 19 juli 2021 t/m maandag 30 augustus 2021

—————————————————————————————-

Vakantierooster 2021 – 2022 (onder voorbehoud)

Groepen 1 t/m 4

extra dag vrijdag 10 september 2021
herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
extra dag vrijdag 5 november 2021
kerstvakantiemaandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
extra dagvrijdag 14 januari 2022
extra dagvrijdag 11 februari 2022
krokusvakantievrijdag 25 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
extra dagvrijdag 18 maart 2022
paasvakantiedonderdag 14 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
oranjevakantiemaandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
dagen rond hemelvaartdonderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
pinkstervakantiemaandag 6 juni 2022 t/m vrijdag 10 juni 2022
zomervakantiemaandag 11 juli 2022 t/m maandag 22 augustus 2022

Groepen 5 t/m 8

herfstvakantiemaandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
kerstvakantiemaandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
krokusvakantievrijdag 25 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
paasvakantiedonderdag 14 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
oranjevakantiemaandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
dagen rond hemelvaartdonderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
pinkstervakantiemaandag 6 juni 2022
Zomervakantiemaandag 11 juli 2022 t/m maandag 22 augustus 2022