Home
Vakantierooster

Vakantierooster

Vakantierooster 2020-2021

Groepen 1 t/m 4

extra dag vrijdag 11 september 2020
herfstvakantie maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
extra dag vrijdag 6 november 2020
kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
extra dag vrijdag 15 januari 2021
krokusvakantie vrijdag 19 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
paasvakantie donderdag 1 april 2021 t/m maandag 5 april 2021
oranjevakantie dinsdag 27 april 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
pinkstervakantie maandag 24 mei 2021
extra dagen maandag 7 juni 2021 t/m vrijdag 11 juni 2021
zomervakantie maandag 19 juli 2021 t/m maandag 30 augustus 2021

Groepen 5 t/m 8

herfstvakantie maandag 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
krokusvakantie vrijdag 19 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
paasvakantie donderdag 1 april 2021 t/m maandag 5 april 2021
oranjevakantie dinsdag 27 april 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
pinkstervakantie maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 19 juli 2021 t/m maandag 30 augustus 2021