• Rotterdamse Schoolvereniging Noord
  • Rotterdamse Schoolvereniging Zuid

RSV! Omdat leren belangrijk is.

De Rotterdamse Schoolvereniging is een stichting met een lange historie, opgericht in 1880. Er werd en wordt gewerkt volgens het traditionele leerstofjaarklassensysteem aangevuld met een verrijkt en verzwaard programma. Een stabiel lerarenteam zorgt voor continuïteit in het onderwijs, zodat er sprake is van een gezonde vereniging met een goede reputatie in Rotterdam en omstreken. 

Twee scholen
De Stichting Rotterdamse Schoolvereniging houdt twee basisscholen in stand waar het onderwijs wordt gegeven:

  • Rotterdamse Schoolvereniging I, RSV I, ook genoemd RSV-Noord,
    Schiedamsesingel 155, Rotterdam, 16 groepen (RSV l)

  • Rotterdamse Schoolvereniging II, RSV II, ook genoemd RSV-Zuid,
    Stuart Millpad 84, Rotterdam, 8 groepen (RSV ll)

Algemeen bijzonder
De Rotterdamse Schoolvereniging geeft onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Toelating van leerlingen geschiedt los van godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden, etniciteit, geslacht, geaardheid, positie in de samenleving of woongebied. Het bevoegd gezag berust bij het (toezichthoudend) bestuur dat uit ouders bestaat.

Kernwaarden
Op de RSV wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Betrokken en sociaal
  • Veilig leer- en leefklimaat
  • Sterk onderwijs

Het verhaal van de school
De Rotterdamse Schoolvereniging brengt leerlingen naar een hoog niveau van algemene kennis en brede vaardigheden door kwalitatief sterk onderwijs. Dat onderwijs wordt gegeven in een onderwijsomgeving waar rust, respect en structuur centraal staan, belangrijke voorwaarden voor het optimaal tot bloei komen van het potentieel van leerlingen. Het is essentieel dat de opvoedvisie van ouders die RSV-onderwijs kiezen voor hun kind aansluiten bij deze waarden. De leerlingen worden actief bij het onderwijs betrokken en ervaren leerplezier door afwisseling en uitdaging binnen een gestructureerde en consistente didactische aanpak.
Een bevlogen team van leerkrachten staat dagelijks klaar om het beste uit leerlingen te halen. Zij creëren een veilig leer- en leefklimaat waarin iedereen erbij hoort.  Door middel van het verzwaarde programma wordt aansluiting gevonden bij de ontwikkelbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten zijn ambitieus en stellen kritische normen voor het RSV-onderwijs.

Eindprofiel van de leerling
Een RSV-leerling verlaat de school na acht jaar onderwijs met een rugzak vol brede kennis. Daarmee kan de leerling kritisch kijken naar de wereld om hem/haar heen. Hij/zij heeft een positief en realistisch zelfbeeld en heeft geleerd op een open, respectvolle en empathische manier met anderen om te gaan, ongeacht verschillen. Hij/zij heeft meer dan gemiddelde vaardigheden geleerd op het gebied van leren en plannen en vindt daarom goede aansluiting in het Voortgezet Onderwijs.

Ga direct naar: