Team

Voor de beide scholen zijn ongeveer vijftig leraren werkzaam, die part- of fulltime leiding geven aan een groep. In gevallen dat de vaste leraar afwezig is wegens ziekte of verlof, krijgen de leerlingen les van een vervanger. Vakleraren dragen zorg voor onderwijs in muziek, handvaardigheid, gymnastiek en dansante vorming. Op beide scholen zijn regelmatig (plenaire) teamvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen voornamelijk schoolorganisatorische onderwerpen aan de orde. Onderwijsinhoudelijke onderwerpen worden besproken in de bouwvergaderingen.
RSV Noord 
 Aan RSV-Noord zijn als groepsleraar verbonden:
 • groep 1a mevrouw A.I. Roessingh
 • groep 1b mevrouw J.M. Schimmel
 • groep 2a mevrouw J.C. Gooding-Smit en mevrouw M.I. Richel-de Leeuw
 • groep 2b mevrouw E.G. den Breeje-Houweling en mevrouw M.I. Richel-de Leeuw
 • groep 3a mevrouw E.J. de Groot
 • groep 3b mevrouw S. Aaftink en mevrouw M.I. Richel-de Leeuw
 • groep 4a mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt en mevrouw I. van den Donker op maandag en dinsdag (tweede helft van het schooljaar)
 • groep 4b mevrouw M.M. Dominguez Stryker-Mars en mevrouw M. Groeneveld
 • groep 5a mevrouw D.M. den Blaauwen en mevrouw M. Groeneveld
 • groep 5b de heer J.K. Koudstaal
 • groep 6a de heer M.E. Ravenswaaij
 • groep 6b mevrouw S.M. van Remmen
 • groep 7a de heer L.A. de Koning
 • groep 7b mevrouw M. Keetels en mevrouw I. van den Donker op maandag en dinsdag (eerste helft van het schooljaar)
 • groep 8a de heer M.A. Broekhuizen
 • groep 8b de heer A.H.Q. Schoof

Vakleraren zijn:

 • de heer H. Achalhi (gymnastiek)
 • vakdocenten van SKVR (dansante vorming)
 • de heer M. van Berloo (handvaardigheid)
 • mevrouw drs. M. Pool (muziek)

Onderwijsassistenten:

 • de heer G. Looij
 • mevrouw T.J. Huisman

Conciërge:

 • mevrouw N. Hoveling-de Jong

RSV Zuid
Aan RSV-Zuid zijn als groepsleraar verbonden:

 • groep 1 mevrouw F. van Vliet
 • groep 2 mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse
 • groep 3 mevrouw E.A. Verheij-Farkas
 • groep 4 mevrouw F.A.W. Vellekoop
 • groep 5 mevrouw E. Korporaal en mevrouw L. Juliana-Sloots
 • groep 6 mevrouw A.H.M. Kwaaitaal
 • groep 7 de heer drs. G.J. van den Biggelaar
 • groep 8 de heer R.B.J. Waanders

Vakleraren zijn:

 • de heer H. Achalhi (gymnastiek)
 • vacature  (handvaardigheid)
 • mevrouw H. Scheepbouwer (dansante vorming)
 • de heer J. van Egdom (muziek)

Onderwijsassistenten:

 • de heer M.R. Haafwee
 • mevrouw D.R. Sloots

Lerarenondersteuner:

 • mevrouw M. de Jongh

Conciërge:

 • mevrouw C.W. Pouwe
Op beide scholen is een intern begeleider werkzaam. Zij coördineren de speciale leerlingenzorg, het leerlingenvolgsysteem en de groeps- en leerlingbesprekingen. Ook zijn op beide locaties remedial teachers werkzaam. Intern begeleiders werken nauw samen met de directie.
Op RSV-Noord zijn dit:
 • mevrouw N. van der Loos, intern begeleider, remedial teacher
 • mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner, remedial teacher
 • vacature , motorisch remedial teacher
Op RSV-Zuid zijn dit:
 • mevrouw G.M. van Büüren van Heijst, intern begeleider,  remedial teacher
 • vacature, remedial teacher


Stichting Rotterdamse Schoolvereniging
Administratieve krachten:

 • mevrouw C.F.J. Zorg-Natte, medewerker administratief en secretarieel