Team

Voor de beide scholen zijn ongeveer vijftig leraren werkzaam, die part- of fulltime leiding geven aan een groep. In gevallen dat de vaste leraar afwezig is wegens ziekte of verlof, krijgen de leerlingen les van een vervanger. Vakleraren dragen zorg voor onderwijs in muziek, handvaardigheid, gymnastiek en dansante vorming. Op beide scholen zijn regelmatig (plenaire) teamvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen voornamelijk schoolorganisatorische onderwerpen aan de orde. Onderwijsinhoudelijke onderwerpen worden besproken in de bouwvergaderingen.
  RSV Noord
   Aan RSV-Noord zijn als groepsleraar verbonden:
  • groep 1a mevrouw W.A. Teekens-Punt
  • groep 1b mevrouw E.G. den Breeje-Houweling
  • groep 2a mevrouw J.M. Schimmel
  • groep 2b mevrouw M. Noorlander
  • groep 3a mevrouw L.G. Rijnders-Borst
  • groep 3b mevrouw M. Keetels
  • groep 4a mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt
  • groep 4b mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman
  • groep 5a mevrouw S.M. van Remmen
  • groep 5b de heer J.K. Koudstaal
  • groep 6a mevrouw J.C. van Dijk
  • groep 6b de heer M.A. Broekhuizen
  • groep 7a mevrouw G.M. van Büüren van Heijst
  • groep 7b mevrouw I.E.C. Barreveld
  • groep 8a de heer L.A. de Koning
  • groep 8b de heer A.H.Q. Schoof

  Parttime leraren zijn:

  • mevrouw S. Aaftink (groepen 3b, 4a, 4b, 5a en 7a)
  • mevrouw J.C. Gooding-Smit (groepen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 5b en 7b)
  • mevrouw M.M. Tuin-Kientz (groepen 6a, 6b, 8a en 8b)

  Vakleraren zijn:

  • de heer R.T. Creemers (gymnastiek)
  • mevrouw M.M. Tuin-Kientz (dansante vorming)
  • mevrouw F. van Maaswaal-Kloen (handvaardigheid)
  • mevrouw drs. M. Pool (muziek)

  Conciërge:

  • Mevrouw C.M. Slotboom

   

  RSV Zuid
  Aan RSV-Zuid zijn als groepsleraar verbonden:

  • groep 1 mevrouw F. van Vliet (maandag, dinsdag en woensdag)
   mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein (woensdag, donderdag en vrijdag)
  • groep 2 mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse
  • groep 3 de heer F.S. Visser
  • groep 4 mevrouw M.V. Gadellaa (maandag, dinsdag en woensdag)
   mevrouw P.M.C. van der Kooij (woensdag, donderdag en vrijdag)
  • groep 5 mevrouw S. de Kok-Hollanders en mevrouw J.M. Meijer (donderdag)
  • groep 6 de heer M. van der Veen MSc
  • groep 7 de heer drs. G.J. van den Biggelaar
  • groep 8 de heer R.B.J. Waanders

  Parttime leraren (o.a. herbezetting compensatie- en BAPO-verloven) zijn:

  • mevrouw F van Vliet (groep 2, 3 en 6)

  Vakleraren zijn:

  • de heer R.T. Creemers (gymnastiek)
  • mevrouw F. van Maaswaal-Kloen (handvaardigheid)
  • mevrouw H. Scheepbouwer (dansante vorming)
  • mevrouw E.C. Schaling (muziek)
  Op beide scholen is een intern begeleider werkzaam. Zij coördineren de speciale leerlingenzorg, het leerlingenvolgsysteem en de groeps- en leerlingbesprekingen. Ook zijn op beide locaties remedial teachers werkzaam. Intern begeleiders werken nauw samen met de directie.
  Op RSV-Noord zijn dit:
  • mevrouw N. van der Loos, intern begeleider, remedial teacher
  • mevrouw H. Koekkoek-Wanner, remedial teacher
  • mevrouw M.M. Tuin-Kientz, motorisch remedial teacher
  • mevrouw M. de Kwaadsteniet, werkzaamheden in het kader van Leren Loont!
  Op RSV-Zuid zijn dit:
  • mevrouw Y.C.A. Hermans, intern begeleider/remedial teacher
  • mevrouw H. Koekkoek-Wanner, remedial teacher
  • mevrouw M. de Kwaadsteniet, werkzaamheden in het kader van Leren Loont!


  Stichting Rotterdamse Schoolvereniging
  Administratieve krachten:

  • mevrouw M.M.L.C.T Eyck, managementassistente
  • mevrouw H.M.L. Soesbergen, managementassistente