Home
Over RSV
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat voor 50% uit ouders en 50% uit personeelsleden. Over het te voeren beleid vraagt de directie namens het bevoegd gezag aan de Raad advies of instemming.
Aanvulling geschiedt via verkiezingen, zoals in de relevante reglementen bepaald is.

De leden van de onderscheidende medezeggenschapsraden vormen gezamenlijk de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De beide medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad werken volgens het bepaalde in het Statuut Medezeggenschap RSV, het Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het Reglement MR RSV-Noord en het Reglement MR RSV-Zuid.
Kopie├źn van dit statuut en deze reglementen zijn opvraagbaar bij de directie.

De medezeggenschapsraad van RSV-Noord bestaat uit twee ouders en twee leraren.

namens de ouders:
– mevrouw S. Muller
– de heer drs. N.G.M. van Campen MPA

namens de personeelsleden:
– de heer J.K. Koudstaal, voorzitter
– de heer M.E. Ravenswaaij

De medezeggenschapsraad van RSV-Zuid bestaat ook uit twee ouders en twee leraren.

namens de ouders:
– mevrouw mr. S.R. Walidin, voorzitter
– mevrouw E. Yoralmaz

namens de personeelsleden:
– mevrouw A.H.M Kwaaitaal, secretaris
– de heer G.J. van den Biggelaar