Home
Over RSV
Schoolleiding

Schoolleiding

Voor de beide scholen is één directeur benoemd. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de beide scholen. Zowel in Rotterdam-Noord als -Zuid is een adjunct-directeur werkzaam. De directietaken zijn onder de directieleden verdeeld. Op beide scholen bestaat een georganiseerd directieoverleg.
Op RSV-Noord bestaat de directie uit:
Op RSV-Zuid bestaat de directie uit: