Bestuur

Het schoolbestuur bestaat uit ouders. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid en schools financiën. In het managementstatuut zijn de verdeling van de taken en de verantwoordelijkheden tussen bestuur en schoolleiding nader geregeld.

Het schoolbestuur van de Stichting Rotterdamse Schoolvereniging bestaat uit:

  • mevrouw E.J. Tillema-Klitsie, voorzitter/ penningmeester
  • mevrouw E.F. Havenaar-Westerborg BBA
  • mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren
  • de heer J.P. Nikkels van der Veen
  • mevrouw L. Witte
  • mevrouw  M.G.G. Mayda – van der Knaap MSc
  • de heer N.H.M Woesthuis

Postadres:

Bestuur Rotterdamse Schoolvereniging
t.a.v. het secretariaat
Schiedamsesingel 155
3012BB Rotterdam

administratie@rsv.nl