Home
Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk op de Rotterdamse Schoolvereniging.

Annemieke Ceton en Melle Muzea zijn sinds het schooljaar 2023-2024 de schoolmaatschappelijk werkers op de RSV. Mevrouw Ceton werkt op RSV-Zuid, mevrouw Muzea op RSV-Noord.

De schoolmaatschappelijk werkers kunnen adviseren of begeleiden bij vragen en / of problemen rondom het kind of de gezinssituatie. Zij kunnen met zowel kinderen, ouders, als personeel van de school in gesprek gaan over bijvoorbeeld:

  • de zorg- en onderwijsbehoefte van het kind
  • de normale groei en ontwikkeling van het kind
  • tips en adviezen geven bij (opvoed)vragen
  • doorverwijzen bij vragen die op een specifiek gebied van andere disciplines liggen.

Beide schoolmaatschappelijk werkers, Annemieke Ceton en Melle Muzea, zijn werkzaam bij WMO Radar, hun dienstverlening is kosteloos en ze zijn te bereiken via:

  • annemieke.ceton@wmoradar.nl of telefonisch op 06 36032339 (alleen SMS of WhatsApp)
  • Melle.muzea@wmoradar.nl of telefonisch op 06 57189542

U kunt zelf een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werker. U kunt dat ook doen via de groepsleerkracht of intern begeleider van de school van uw kind.