Home
Over RSV
Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie organiseert in samenwerking met de directie en personeel activiteiten voor kinderen en ouders/verzorgers.

De oudercommissie komt een aantal keren per jaar bij elkaar voor vergaderingen en ter voorbereiding van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, sportdag, Pasen en jubileumactiviteiten. De oudercommissie vraagt daarbij regelmatig hulp van ouders. De oudercommissie onderhoudt het contact met ouders/verzorgers schriftelijk via het RondSchrijVen, de schoolgids en informatieboekje en mondeling via de ouderavonden. In overleg met de schoolleiding worden mededelingen gedaan van de oudercommissie over evenementen, intekenlijsten, vacatures, over het werven van vrijwilligers en over met name het belang van de oudercommissie en klassenouders voor de eerste groepen.

De oudercommissie is uitsluitend bedoeld voor activiteiten en niet voor didactische vragen, inspraakaangelegenheden of persoonsgebonden aandachtspunten. Daar heeft de RSV andere kanalen voor.

De oudercommissie beschikt over een eigen, door de schoolleiding goedgekeurd huishoudelijk reglement.

Om de activiteiten van de oudercommissie te kunnen bekostigen wordt jaarlijks aan de ouders van de leerlingen een bijdrage gevraagd.
Op dit moment is die bijdrage € 18,50 per leerling.