Home
E-mailservice RSV-Zuid

E-mailservice RSV-Zuid

Ouders kunnen zich aanmelden voor de e-mailservice. Doel van deze service is door middel van email de communicatie tussen ouders en school te verbeteren.

Voordelen voor de ouders zijn dat de school
• de ouders direct op hoogte houdt van actuele zaken;
• de ouders beter kan bereiken in noodgevallen;

Via deze service ontvangen de ouders het maandelijkse RondSchrijVen en andere belangrijke berichtgeving.


Aanmelding

Klik op volgende link: e-mailservice RSV-Zuid

Nadat het account is geactiveerd, ontvangen de ouders alle relevante circulaires per mail. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt nog informatie op papier aan de leerlingen meegegeven. De ouders dienen zelf hun account te beheren. Derden hebben geen toegang tot de onderscheidende accounts. Privacy is dus gewaarborgd. De e-mailservice wordt alleen gebruikt door de school en nimmer voor commerciële doeleinden. Ouders die geen gebruik willen maken van de e-mailservice, moeten de informatie of van de weblocatie downloaden, of de informatie op school afhalen. Via een inlogscherm kunnen de gegevens van ouders worden ingevoerd.
Iedere ouder kan inloggen met de volgende gegevens:
• loginnaam:  rsvouder
• wachtwoord:  rsvzuid

Beheer

Klik op volgende link: e-mailservice RSV-Zuid
Log in met uw eigen gegevens en pas zo nodig aan.