Home
Circulaires RSV-Zuid

Circulaires RSV-Zuid

Hieronder vindt u de circulaires die onlangs per e-mail zijn verzonden.

Afwezigheid leerkracht – groep 6 – 27 januari 2023

Betreft sparen voor materialen handvaardigheid

Bezetting groep 5 na de kerstvakantie

Assistentieverzoek vervoer Wereldmuseum – groepen 5 en 6 – 17 januari 2023

Verlof van de leerkracht – groep 6

Nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs – groepen 3 t/m 8

Afwezigheid leerkracht – groep 8 – vrijdagmiddag 2 december

Afwezigheid meneer M.R. Haafwee – groep 5 – 23 november 2022

Afwezigheid mevrouw A.E. Verheij – groep 3 – 23 november 2022

Afwezigheid mevrouw A.E. Verheij – groep 3

Pietenmiddag – groepen 1 t/m 4 – 22 november 2022

Afwezigheid mevr. Korporaal – groep 5 – 18 november 2022

Voortgangsgesprekken – groep 8

Voortgangsgesprekken – groepen 1 t/m 7

Afname herfstsignalering – groep 3 

Toiletten bovenbouw – groepen 5 t/m 8

COVID-19 testen – 7 november 2022

Verzoeken om verlof voor voorbereidende lesprogramma’s VO-scholen – groepen 7 en 8

Ziekte leerkracht en geen vervanging – groep 5 – 4 november 2022

Bezoek kinderboerderij – groep 6  – 4 november 2022

Nieuwe leerkracht op woensdag – groep 2

Afwezigheid mevrouw E. Korporaal 

Vervoer naar De Doelen – groep 5 – 3 november 2022

Vervoer van en naar De Doelen – groepen 5 en 6 – 3 november 2022   – Bijlage 

Aanwezigheid pinautomaat

Werkreis Vlieland – groepen 7 en 8

Brief schoolzwemmen

Bezoek kinderboerderij – groep 6 – 12 oktober 2022

Biscolair voetbaltoernooi – groepen 7 en 8 – 12 oktober 2022

Warme kleding

Parkeeroverlast in de wijk

Hoofdluis

Vervanging mevrouw A.H.M. Kwaaitaal – groep 6 

Geboorte dochter mevrouw L. Juliana

Schoolzwemmen – groepen 4 en 5

Aanmeldformulier wachtklas, vertelles, schoolkoor en schaken 

Aanvang informatieavonden – groepen 1 t/m 8

Fotowedstrijd 2022 

Voorlopig schooladvies – groep 7 – 21 juni 2022

Schoolreis – groepen 1 en 2 – 24 juni 2022

Schoolreis – groepen 3 en 4 – 24 juni 2022

Afwezigheid lerares

Uitslag centrale eindtoets – groep 8 – 23 mei 2022

Activiteitenmiddag 

Uitstapje – groep 5 en 6 – 23 mei 2022

Sport-speldag – groepen 1 t/m 8 – 1 juni 2022

Meesters- en juffendag – groepen 1 t/m 8 – 22 april 2022

Meerdaagse schoolreis – groepen 5 en 6 – 9 en 10 juni 2022

Praktische verkeersproef – groep 8 – 28 juni 2022

Paasviering

Herschikking inzet/taken leraren 

Bezoek kinderboerderij – groep 1 – 8 april 2022

Reminder e-mailadres i.v.m. inning ouderbijdrage in WIS-Collect 

Voortgangsgesprek – groep 2 

Afwezigheid lerares – groep 2 

Geen school – groep 8 – dinsdagmiddag 22 maart 2022

Geen school – groep 1 – 21 maart 2022

Afwezigheid lerares – groep 2

Geen school – groep 7 – 23 maart 2022

Afwezigheid mevrouw Dusseldorp

Geen school – groep 6 – 17 maart 2022

Verzetten werkreis – groepen 7 en 8

Aanmelden bij school voor voortgezet onderwijs – groep 8 

Rapportage / voortgang – groepen 1 t/m 8 – 16 maart en 21 maart 2022- bijlage 

Onderwijskundig rapport t.b.v. voortgezet onderwijs – groep 8 – 17 februari 2022

Werkreis Vlieland – groepen 7 en 8 – 14 t/m 18 maart 2022

Thuisonderwijs – groep 5 – 7 en 8 februari 2022

Terugkeer lerares – groep 2 – 7 februari 2022

Advisering voortgezet onderwijs – groep 8