Home
Circulaires RSV-Noord

Circulaires RSV-Noord

Hieronder vindt u de circulaires die onlangs per e-mail zijn verzonden.

Zwemlessen – groepen 4 en 5

Hoofdluis – groep 3a

Hoofdluis – groep 3b

Geen school – groep 2b – 9 september 2022

Hoofdluis – groep 2a

Hoofdluis – groep 7a

Vervanging leerkracht – groep 2b – 7 en 8 september 2022

Wijziging datum ouderavond en informatie over ziekte lerares – groep 2b

Afwezigheid leerkracht – groep 2b 

Zwemrooster schooljaar 2022-2023 – groepen 4 en 5bijlage: zwemrooster

Aanmelden schaaklessen – groepen 5 en 6  – bijlage: aanmeldformulier

E-mailservice overzetten naar de nieuwe groep(en) 

Start zwemles – groep 4a en 4b – 25 augustus 2022

Afwezigheid leerkracht en online les – groep 7a – 25 en 26 augustus 2022

Schoolreis Plaswijckpark- groep 2a en 2b – 23 juni 2022

Bezoek aan miniworld – groep 3a – 23 juni 2022

Voorlopig schooladvies – groep 7a en 7b – 21 juni 2022

Optimist on tour –  groepen 7 en 8 – 14 juni 2022 

Informatie werkreis – groep 7a en 7b – 22 t/m 24 juni 2022 – bijlage: paklijst

Wijziging in planning sportdag – nieuwe datum

Inlogkaart schoolfotograaf

Geen vervoer naar zwemles – groep 4a en 4b – 3 juni 2022

Belangrijke informatie werkreis – groep 7a en 7b

Afwezigheid leraar – groep 8a – 8, 9 en 10 juni 2022

Afwezigheid leerkracht – groep 8b – 9 juni 2022

Personele bezetting – groep 6a

Informatie over schoolreis naar Plaswijckpark- groep 2a en 2b – 23 juni 2022

Uitslag centrale eindtoets – groep 8a en 8b – 23 mei 2022

Informatie over schoolreis – groep 1a en 1b – 24 mei 2022

Geen bus naar zwemles – 20 mei 2022

Schminken – groep 5a en 5b – 24 en 25 mei 2022

Belangrijke informatie werkreis – groep 6a en 6b

Opvoering musical – groep 5a en 5b – 25 mei 2022

Uitval gymlessen – groep 3a – 12 en 19 mei 2022

Begeleiding naar Blijdorp – groep 1a en 1b – 24 mei 2022

Vertellessen afgelopen

Begeleiding schoolreis – groep 3b – 10 mei 2022

Activiteitendag – groep 4a en 4b – 12 mei 2022

Werkreis groepen 8 – 16 t/m 18 mei 2022

Annuleren verkeersexamen groepen 7

Toestemming activiteiten werkreis – groep 8a en 8bbijlage

Verjaardag leerkrachten – groep 1a en 1b – 3 juni 2022

Verjaardag leerkrachten – groep 3a en 3b – 11 mei 2022

Activiteitenmiddag bovenbouw – groepen 6 t/m 8 – 2 juni 2022

Activiteitenmiddag middenbouw

Afwezigheid conciërge 

Verjaardag leerkrachten – groep 2a en 2b – 20 april 2022

Verjaardag leerkrachten – groep 4a en 4b – 20 april 2022

Schoolreis – groep 3a en 3b – 10 mei 2022

Lege dozen voor het paasontbijt– 6 april 2022

Lesuitval – groep 1b – 6 april 2022

Informatie over werkreis – groep 8a en 8b – 16 t/m 18 mei 2022

Bezoek aan kinderboerderij De Bokkesprong – groep 3b – 30 maart 2022

Vervoer naar kinderboerderij De Bokkesprong – groep 4a – 5 april 2022

Advies preventieve zelftest vervalt 

Geen school – groep 5b – 17 maart 2022

Rapport wordt later uitgereikt – groep 5a en 5b – 24 maart 2022

Uitstap groep 1b naar het theater – groep 1b – 17 maart 2022

Uitstap naar kinderboerderij De Bokkesprong – groep 3a en 3b – 29 en 30 maart 2022

Verzetten werkreis – groep 8a en 8b 

Herhaling; vervoer naar het Maas theater – groepen 1 en 2 – 17 maart 2022

Informatiebrochure eindcito – groep 8a en 8b – 10 maart 2022

Aanmeldperiode voortgezet onderwijs verlengd – groep 8a en 8b 

Vervoer naar het Maas theater – groepen 1 en 2 – 17 maart 2022

Werkreis naar Vlieland – groep 8a en 8b – 21 t/m 25 maart 2022

Onderwijskundig rapport t.b.v. voortgezet onderwijs – groep 8a en 8b – 21-02-2022

Geen school – groep 6b – 14 februari 2022

Vervanging in groep 7a – 9 t/m 11 februari 2022

Geen school – groep 7b – 11 februari 2022

Geen school – groep 8b –  10 februari 2022

Geen school – groep 8a –  9 februari 2022

Thuisonderwijs – groep 7a – 7 en 8 februari 2022

Advisering voortgezet onderwijs – groep 8a en 8b

Schaatsen – groepen 7 en 8 – 24 februari 2022 bijlage

Informatie over besmettingen in groep 5a

Ziekte en vervanging – groep 6a

Vervanging leerkracht – groep 2b

Vervanging leerkracht – groep 2a

Vervanging leerkracht – groep 1a

Gymtijden op donderdag – groep 8a en 8b

Formulier ouderbijdrage

Vervanging mevrouw van Dijk – groep 6a 

Informatie over nieuwe richtlijnen RIVM – 26 januari 2022

Thuisonderwijs – groep 2a – 25 en 26 januari 2022 – bijlage 

Informatie digitale scholenmarkt – groepen 8 bijlage

Thuisonderwijs – groep 7a – 18 t/m 21 januari 2022

Zelftests – groepen 6 t/m 8 – 17 december 2021

Schoolsluiting m.i.v. maandag 20 december 2021

Zwemles vervalt – groepen 4 – 17 december 2021

Wijziging zwemschema groepen 4 en 5  – 10 december 2021

Aanvullende Coronamaatregelen – 29 november 2021

Surprises

Aangescherpte Coronamaatregelen – 29 november 2021

Schaakles online

Werkreis naar Vlieland – groep 8a en 8b – 21 t/m 25 maart 2022

Aangescherpte Coronamaatregelen – 24 november 2021

Musical groepen 5 

Groep 8a – 18 november 2021

Coronamaatregelen

Thuisonderwijs – groep 5b

Corona en thuiswerk – groepen 5 t/m 8

Schoolzwemmen – groepen 4 en 5

VO-gids – groep 8a en 8b – 5 november 2021

Aanpassing coronamaatregelen – vanaf 8 november 2021

vrije dag – groepen 1 t/m 4 – 5 november 2022

Bezoek Belasting & Douanemuseum en excursie kinderboerderij – groep 5a – 9 en 11 november 2021

Coronabesmettingen en advies GGD

Coronabesmetting – groep 7a 

Verandering leerkracht – groep 7a 

Biscolair voetbaltoernooi – groepen 7 en 8 – 27 oktober 2021

Hoofdluis – groep 1b – 27 september 2021

Excursie kinderboerderij – groep 2a – 12 oktober 2021
Excursie kinderboerderij – groep 1b – 7 oktober  2021
Excursie kinderboerderij – groep 1a – 5 oktober  2021
Excursie kinderboerderij – groep 2b – 29 september 2021

Hoofdluis – groep 4b – 23 september 2021

Afwezigheid lerares – groep 4b / 5a – 21 september 2021

Schaaklessen

Hoofdluis – groep 2b

Quarantaine – groep 2a

Vervanging groep 4a – 15 t/m 17 september 2021

Vervanging groep 4a – 13 en 14 september 2021

Ouderinformatie groep 1bijlage
Ouderinformatie groep 2bijlage
Ouderinformatie groep 3bijlage
Ouderinformatie groep 4bijlage
Ouderinformatie groep 5bijlage
Ouderinformatie groep 6bijlage
Ouderinformatie groep 7bijlage
Ouderinformatie groep 8bijlage

Verkoop gymkleding – 14 en 15 september 2021

Afwezigheid lerares – groep 4a – 8 september 2021

Naschoolse activiteitenaanmeldformulier

Ouderavonden

Gymles – groep 3b – 7 september 2021