Home
Circulaires RSV-Noord

Circulaires RSV-Noord

Hieronder vindt u de circulaires die onlangs per e-mail zijn verzonden.

Bezoek aan kinderboerderij – groep 5a – 9 februari 2023

Afwezigheid leerkracht en geen vervanging – groep 3b – 3 februari 2023

Afwezigheid leerkracht en vervanging – groep 6a – 1 en 2 januari 2023

Vervanging leerkracht – groep 2a – 25 januari 2023

Schaatsen – groepen 1 t/m 8 Schaatsbrief 

Bezoek kinderboerderij – groep 6b – 30 januari 2023

Data schoolwerkreis groepen 5

Nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs 

Spaanse les

Vervolg schoolkoor

Schoolorkest

Vervolg vertellessen Wereldgodsdiensten

Vervolg vertellessen Oude en Nieuwe Testament

Vervanging leerkracht – groep 4b – 20 december 2022

Schminken musical – groep 5a en 5b – 22 december 2022

Hoofdluis – groep 3a 

Vervanging leerkracht – groep 2a – 21 en 22 november 2022

Vervanging leerkracht –  groep 2a – 17 november 2022

Afname herfstsignalering – groep 3a en 3b

Voortgangsgesprekken – groepen 1 t/m 8 

COVID-19 testen – groepen 6 t/m 8 – 10 november 2022

Verzoeken om verlof voor voorbereidende lesprogramma’s VO-scholen – groepen 7 en 8

Inloophalfuur op woensdag – groepen 1 en 2 – 2 november 2022

Schoolreisje – groep 3a en 3b 

Prijsuitreiking en afsluiting Kinderboekenweek – groepen 1 t/m 3 – 20 oktober 2022

Afwezigheid leerkracht en geen vervanging – groep 1a – 14 oktober 2022

Werkreis naar Vlieland – groep 8a en 8b

Hoofdluis – groep 6a en 6b

OV kaart voorstelling Theater Zuidplein – groepen 5 en 6 – 13 oktober 2022

Biscolair voetbaltoernooi – groepen 7 en 8 – 12 oktober 2022

Hoofdluis – groep 5a

Zwemlessen – groepen 4 en 5

Hoofdluis – groep 3a

Hoofdluis – groep 3b

Geen school – groep 2b – 9 september 2022

Hoofdluis – groep 2a

Hoofdluis – groep 7a

Vervanging leerkracht – groep 2b – 7 en 8 september 2022

Wijziging datum ouderavond en informatie over ziekte lerares – groep 2b

Afwezigheid leerkracht – groep 2b 

Zwemrooster schooljaar 2022-2023 – groepen 4 en 5bijlage: zwemrooster

Aanmelden schaaklessen – groepen 5 en 6  – bijlage: aanmeldformulier

E-mailservice overzetten naar de nieuwe groep(en) 

Start zwemles – groep 4a en 4b – 25 augustus 2022

Afwezigheid leerkracht en online les – groep 7a – 25 en 26 augustus 2022

Schoolreis Plaswijckpark- groep 2a en 2b – 23 juni 2022

Bezoek aan miniworld – groep 3a – 23 juni 2022

Voorlopig schooladvies – groep 7a en 7b – 21 juni 2022

Optimist on tour –  groepen 7 en 8 – 14 juni 2022 

Informatie werkreis – groep 7a en 7b – 22 t/m 24 juni 2022 – bijlage: paklijst

Wijziging in planning sportdag – nieuwe datum

Inlogkaart schoolfotograaf

Geen vervoer naar zwemles – groep 4a en 4b – 3 juni 2022

Belangrijke informatie werkreis – groep 7a en 7b

Afwezigheid leraar – groep 8a – 8, 9 en 10 juni 2022

Afwezigheid leerkracht – groep 8b – 9 juni 2022

Personele bezetting – groep 6a

Informatie over schoolreis naar Plaswijckpark- groep 2a en 2b – 23 juni 2022

Uitslag centrale eindtoets – groep 8a en 8b – 23 mei 2022

Informatie over schoolreis – groep 1a en 1b – 24 mei 2022

Geen bus naar zwemles – 20 mei 2022

Schminken – groep 5a en 5b – 24 en 25 mei 2022

Belangrijke informatie werkreis – groep 6a en 6b

Opvoering musical – groep 5a en 5b – 25 mei 2022

Uitval gymlessen – groep 3a – 12 en 19 mei 2022

Begeleiding naar Blijdorp – groep 1a en 1b – 24 mei 2022

Vertellessen afgelopen

Begeleiding schoolreis – groep 3b – 10 mei 2022

Activiteitendag – groep 4a en 4b – 12 mei 2022

Werkreis groepen 8 – 16 t/m 18 mei 2022

Annuleren verkeersexamen groepen 7

Toestemming activiteiten werkreis – groep 8a en 8bbijlage

Verjaardag leerkrachten – groep 1a en 1b – 3 juni 2022

Verjaardag leerkrachten – groep 3a en 3b – 11 mei 2022

Activiteitenmiddag bovenbouw – groepen 6 t/m 8 – 2 juni 2022

Activiteitenmiddag middenbouw

Afwezigheid conciërge 

Verjaardag leerkrachten – groep 2a en 2b – 20 april 2022

Verjaardag leerkrachten – groep 4a en 4b – 20 april 2022

Schoolreis – groep 3a en 3b – 10 mei 2022

Lege dozen voor het paasontbijt– 6 april 2022

Lesuitval – groep 1b – 6 april 2022

Informatie over werkreis – groep 8a en 8b – 16 t/m 18 mei 2022

Bezoek aan kinderboerderij De Bokkesprong – groep 3b – 30 maart 2022

Vervoer naar kinderboerderij De Bokkesprong – groep 4a – 5 april 2022

Advies preventieve zelftest vervalt 

Geen school – groep 5b – 17 maart 2022

Rapport wordt later uitgereikt – groep 5a en 5b – 24 maart 2022

Uitstap groep 1b naar het theater – groep 1b – 17 maart 2022

Uitstap naar kinderboerderij De Bokkesprong – groep 3a en 3b – 29 en 30 maart 2022

Verzetten werkreis – groep 8a en 8b 

Herhaling; vervoer naar het Maas theater – groepen 1 en 2 – 17 maart 2022

Informatiebrochure eindcito – groep 8a en 8b – 10 maart 2022

Aanmeldperiode voortgezet onderwijs verlengd – groep 8a en 8b 

Vervoer naar het Maas theater – groepen 1 en 2 – 17 maart 2022

Werkreis naar Vlieland – groep 8a en 8b – 21 t/m 25 maart 2022

Onderwijskundig rapport t.b.v. voortgezet onderwijs – groep 8a en 8b – 21-02-2022

Geen school – groep 6b – 14 februari 2022

Vervanging in groep 7a – 9 t/m 11 februari 2022

Geen school – groep 7b – 11 februari 2022

Geen school – groep 8b –  10 februari 2022

Geen school – groep 8a –  9 februari 2022

Thuisonderwijs – groep 7a – 7 en 8 februari 2022

Advisering voortgezet onderwijs – groep 8a en 8b